For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Bæredygtigt byggeri

Hvordan bygger vi bæredygtigt?

Bonava’s bæredygtighedsagenda beskriver hvordan vi bliver en del af de løsninger og den omstilling, som kræves for at sikre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Og hvordan vi forsøger at gøre boligbyggeri mere bæredygtigt.

Vores byggerier er ressourceeffektive, og bygges med materialer, der er trygge for mennesker og miljøet; men det er i sig selv ikke nok til at sikre en bæredygtig fremtid. Derfor ser vi længere end selve byggeriet, og ska­ber nabolag med fokus på sociale og miljømæssige værdier. Vi skaber nabolag, som indbyder til at mø­des med naboerne, hygge med familie og venner, og hvor det er nemt at agere for miljøets bedste. Helt enkelt nabolag, hvor mennesker trives. Ved at lytte til de nye beboere, og samarbejde med kommuner og lokale aktører, kan vi skabe nabolag, som har en positiv indflydelse på det nære fælles­skab og samfundet som helhed.

Bonava og FN's verdensmål

FN definerede i 2015 en række verdensmål – 17 punkter, der alle kræver en indsats for at gøre verden mere bæredygtig. I Bonava har vi tilsluttet os FN Global Compact, og vores strategiarbejde har helt konkret fokus på fem af FN’s verdensmål med definerede målsætninger for hvert område:

  • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12: Ansvarligt forbrug of produktion
  • 13: Klimaindsats
  • 17: Partnerskab for handling

Som eksempel kan fremhæves vores fokus på Svanemærket i vores boliger, hvor Bonava i 2014 stod bag Danmarks første svanemærkede lejligheder på Krøyers Plads. Du kan læse mere om Svanemærket her.

For os resulterer det i fire arbejdsområder fordelt over Bonava som virksomhed, vores produkter og påvirkning af miljøet. Vi skal være en pålidelig forretning og en passioneret arbejdsplads, tilbyde en bæredygtig bolig samt trygge og hyggelige nabolag til stadig flere mennesker og ikke mindst beskytte vores planet bedst muligt i processen.

Hyggelige nabolag for flere

Bonava arbejder på at skabe prisrigtige boliger og hyggelige nabolag, hvor mennesker føler, at de hører til.

Beskyttelse af vores planet

Effektive boliger og bæredygtig udvikling af grunde er essentielt i Bonava. Vi arbejder ud fra en cirkulær produktionsmodel, og vi bruger bæredygtige og ikke-skadelige materialer i alle hjem.

Passioneret arbejdsplads

Arbejdsforholdene i Bonava understøtter altid vores værdier. Vi støtter mangfoldighed i arbejdsstyrken, og har sundhed og sikkerhed øverst på agendaen.

Pålidelig forretning

Hos Bonava overholder vi de satte regler og love. Vi går ind for en ansvarlig forsyningskæde og transparens i forretningen.


Pioner indenfor branchen

I december 2019 tilsluttede vi os – som den første boligudvikler i Europa – Science Based Targets initiativet. Her har vi forpligtet os til at halvere kli­mabelastningen fra hver bolig vi bygger i Danmark, Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg inden 2030.

Mer præcist betyder det, at vi inden 2030 vil halvere drivhusgas-belastningen fra hver bolig, vi skaber, og det samme gælder det direkte kuldioxid-udslip, der hidrører fra bl.a. arbejdet på byggepladserne og transporten til og fra. Arbejdet kommer til at foregå i tre faser (scopes), hvor vi kommer til at berøre alt fra firmabiler og flyrejser til leverandører og råvare-produktion.

For at skabe baseline for arbejdet, arbejdede vi i to år sammen med bl.a. førende eksperter fra Carbon Trust på at kortlægge for at kortlægge, hvor og hvordan Bonava påvirker klimaet.

Hele bygge-og anlægsbranchen – både herhjemme og internationalt – står overfor en enorm klimaomstilling. Det er ikke nogen hemmelighed, at branchens klimabelastning er ganske stor, og at alle aktører i branchen – entreprenører, leverandører, bygherrer og rådgivere – vil blive mødt med krav om at omstille sig markant de næste ti år. Nu går vi foran ved at forpligte os internationalt.

Kristina Olsen

Adm. direktør, Bonava DK/NO

  

Vil du vide mere om bæredygtighed i Bonava?