For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Information fra Bonava

Bonava har besluttet at afvikle sine udviklings- og byggeaktiviteter i Danmark. Herunder finder du nogle af de mest generelle spørgsmål og svar.

Til vores kunder

Hvad betyder det, at Bonava vil afvikle sine udviklings- og byggeaktiviteter i Danmark?
Bonava har besluttet at afvikle virksomhedens udviklings- og byggeaktiviteter i hovedstadsområdet og forlade det danske marked. Beslutningen er taget efter en grundig analyse af landporteføljen, de økonomiske resultater samt en vurdering af, hvor Bonava kan få det største afkast af den investerede kapital. De danske udviklings- og byggeaktiviteter forventes at være helt afsluttede i løbet af de kommende to år.

Afviklingen af aktiviteterne vil ske gradvist. De igangværende projekter Trikotageparken, Fasanrækkerne, Hangarhusene og Solviften færdigbygges og afleveres til kunderne. Derudover opretholdes en garantifunktion for de kunder, der allerede har overtaget deres boliger eller overtager deres bolig i løbet af de næste to år. Der vil ikke blive udviklet nye boligprojekter, og Bonava Danmark A/S' aktiver afhændes løbende.

Hvad betyder det for mig som kunde?
For dig, der allerede er flyttet ind i en Bonava-bolig, eller som overtager din bolig i løbet af de næste to år, får afviklingen ingen praktisk betydning. Du har stadig de samme rettigheder og den samme garanti på din bolig, og du vil fortsat blive serviceret af vores kundeserviceafdeling. Har du igangværende reklamationer, mangeludbedringer eller eftersyn håndteres de som planlagt.

Hvilken sikkerhed har jeg for, at Bonava lever op til sine garantiforpligtelser?
Moderselskabet Bonava AB fortsætter som hidtil, og bevarer ejerskabet af Bonava Danmark A/S. Bonava Danmark fortsætter således som du kender os, hvor vi indgår som et datterselskab til det børsnoterede Bonava AB i Sverige. Vi vil naturligvis også i den kommende periode leve op til alle vores forpligtelser og den tillid, som vores kunder har vist os i mange år.

Hvor skal jeg henvende mig med evt. reklamationer?
Har du reklamationer over din bolig, kan du altid henvende dig til Bonava’s kundeserviceafdeling ved at skrive til service@bonava.dk. Vi gemmer oplysningerne om evt. tidligere reklamationer og mangeludbedringer på din bolig i vores system, så vi altid har adgang til at se, hvad der er aftalt omkring din bolig.

Hvad sker der med 1- og 5-års eftersyn?
Når det er tid til eftersyn på din bolig, henholdsvis 1 og 5 år efter opførelsen, vil du blive kontaktet af vores kundeserviceafdeling. Du behøver altså ikke holde øje med, hvornår det er tid. Det sørger vi for, og vi kontakter dig direkte. Husk at informere os, hvis du skifter e-mailadresse, så bliver det lettere for os at komme i kontakt med dig.

Hvor skal jeg henvende mig hvis jeg har spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, som ikke besvares herover, kan du kontakte vores kundeserviceafdeling på service@bonava.dk.

Vi gør opmærksom på, at der kan være lidt længere svartid, da vi får mange spørgsmål i øjeblikket. Vi takker på forhånd for din tålmodighed.

Til vores leverandører og samarbejdspartnere

Hvad betyder det, at Bonava vil afvikle sine udviklings- og byggeaktiviteter i Danmark?
Bonava har besluttet at afvikle virksomhedens udviklings- og byggeaktiviteter i hovedstadsområdet, og forlade det danske marked. Beslutningen er taget efter en grundig analyse af landporteføljen, de økonomiske resultater samt en vurdering af, hvor Bonava kan få det største afkast af den investerede kapital. De danske udviklings- og byggeaktiviteter forventes at være helt afsluttede i løbet af de kommende to år.

Afviklingen af aktiviteterne vil ske gradvist. De igangværende projekter Trikotageparken, Hangarhusene, Fasanrækkerne og Solviften færdigbygges og afleveres til kunderne. Derudover opretholdes en garantifunktion for de kunder, der allerede har overtaget deres boliger eller overtager deres bolig i løbet af de næste to år. Der vil ikke blive udviklet nye boligprojekter, og selskabets aktiver afhændes løbende.

Hvad betyder det for mig som samarbejdspartner?
Afviklingen af Bonava’s aktiviteter får ingen umiddelbar betydning for dig som samarbejdspartner. Bonava lever op til alle indgåede aftaler og forpligtelser. Over tid vil vi tilpasse vores engagementer til de forretningsmæssige behov. Skulle det blive aktuelt at justere eller opsige en aftale, vil samarbejdspartneren naturligvis blive kontaktet direkte indenfor de aftalte tidsfrister.

Hvilken sikkerhed har jeg for at Bonava lever op til sine betalingsforpligtelser?
Moderselskabet Bonava AB fortsætter som hidtil, og bevarer ejerskabet af Bonava Danmark A/S. Bonava Danmark fortsætter således som du kender os, hvor vi indgår som et datterselskab til det børsnoterede Bonava AB i Sverige. Vi vil selvfølgelig også i den kommende periode leve op til alle vores forpligtelser og den tillid, som vores leverandører har vist os i mange år.

Hvor skal jeg henvende mig hvis jeg har spørgsmål?
Du kan altid henvende dig til din sædvanlige Bonava kontaktperson, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller samarbejdet i øvrigt.