For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Bæredygtigt byggeri

Bonava's bæredygtighedsagenda beskriver, hvordan vi bliver en del af de løsninger og den omstilling, som kræves for at sikre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling – og hvordan vi forsøger at gøre byggerier til bæredygtige byggerier.

Vores bæredygtige byggerier er netop dét, fordi de er ressourceeffektive og bygges med materialer, der er trygge for mennesker og miljøet; men det er i sig selv ikke nok til at sikre en bæredygtig fremtid. Derfor forsøger vi også at se længere end selve det bæredygtige byggeri og ska­be nabolag med fokus på sociale og miljømæssige værdier. Vi skaber derfor nabolag, som indbyder til at mø­des med naboerne, hygge med familie og venner, og hvor det er nemt at agere efter miljøets bedste. Helt enkle nabolag hvor mennesker skal kunne trives.

Ved at lytte til de nye beboere og oprette samarbejde med kommuner og lokale aktører, kan vi skabe nabolag, som har en positiv indflydelse på det nære fælles­skab og samfundet som helhed. Det er vores måde at medtænke bæredygtighed i mere end bare boligen.

Bonava og FN's verdensmål

FN definerede i 2015 en række verdensmål – 17 punkter, der alle kræver en indsats for at gøre verden mere bæredygtig. I Bonava har vi tilsluttet os FN Global Compact, og vores strategiarbejde har helt konkret fokus på fem af FN’s verdensmål med definerede målsætninger for hvert område:

  • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12: Ansvarligt forbrug of produktion
  • 13: Klimaindsats
  • 17: Partnerskab for handling

Som eksempel kan fremhæves vores fokus på Svanemærket i vores boliger, hvor Bonava i 2014 stod bag Danmarks første svanemærkede lejligheder på Krøyers Plads. Du kan læse mere om Svanemærket her, og og hvorfor det er væsentligt for bæredygtige byggerier.

For os resulterer tilslutningen til verdensmålene i fire fokusområder fordelt over Bonava som virksomhed, vores produkter og påvirkning af miljøet. Først og fremmest vil vi tilbyde bæredygtige boliger, og så skal fokusområderne hertil være en underbyggende del af det. Her ønsker vi først at være en pålidelig forretning, som har orden i sagerne, er transparent, og som du og vores medarbejdere kan stole på. Dernæst vil vi være en passioneret forretning. Det prøver vi at være ved at have arbejdsforhold, der understøtter vores værdier. Som det tredje skal vi opføre bæredygtige boliger i trygge og hyggelige nabolag til stadig flere mennesker. Det gode naboskab skal fremelskes i behagelige rammer, hvor vores kunder føler, at de hører til. Til sidst vil vi beskytte vores planet bedst muligt. Dette er vores altoverskyggende formål, som agerer rettesnor for vores arbejde generelt, og man kan sige, at vores bæredygtige boliger ligger herunder også. Vores projekter strømlines med dette overordnede formål, og det stemmer på den måde helt overens med FN’s verdensmål om bæredygtighed.


Pioner indenfor branchen

I december 2019 tilsluttede vi os – som den første boligudvikler i Europa – Science Based Targets initiativet. Her har vi forpligtet os til at halvere kli­mabelastningen fra hver bolig vi bygger i Danmark, Norden, Tyskland, Baltikum og Skt. Petersborg inden 2030.

Med andre ord betyder det, at vi inden 2030 vil halvere belastningen af drivhusgas fra hver bolig, vi skaber. Det samme gælder det direkte udslip af kuldioxid, der bl.a. stammer fra arbejdet på byggepladserne og transporten til og fra.

For at have et udgangspunkt for arbejdet at relatere til (en såkaldt baseline), arbejdede vi i to år på at kortlægge, hvor og hvordan Bonava påvirker klimaet. Det gjorde vi sammen med eksempelvis førende eksperter fra Carbon Trust.

Vores arbejde kommer til at foregå i tre faser (scopes), hvor vi kommer til at berøre alt fra firmabiler og flyrejser til leverandører og råvareproduktion.

Når vi snakker bæredygtighed i vores bæredygtige byggerier

Bæredygtighedsbegrebet bliver i dag brugt lidt i flæng. Man kan få både bæredygtige møbler, madvarer og kosmetiske produkter – og altså også bæredygtige boliger. Det er blevet et plusord i takt med den øgede opmærksomhed på klimaforandringerne, og derfor benytter mange sig også af det.

Den øgede opmærksomhed er uden tvivl for det bedre. At flere og flere benytter sig af bæredygtighed i deres markedsføring er så mere tvivlsomt – for det forvirrer, hvad bæredygtighed i virkeligheden er.

Hos Bonava forsøger vi at tage bæredygtighed i dets oprindelige betydning af at være en sikring eller holdbar løsning, der ikke ødelægger sit grundlag. Med andre ord er noget bæredygtigt, når det ikke belaster – eller i hvert fald belaster mindst muligt.

I vores arbejde vil det eksempelvis konkret sige, at vi ser på hele værdikæden – fra opførelsen af din bolig til den klimapåvirkning, som boligen har, når den tages i brug. Fra 2020 bruger vi hertil kun grøn strøm til vores byggepladser, og fra 2021 sender vi vores materialeleverandører til en slags klimaeksamen. Det betyder, at vi fremover vil vælge samarbejdspartnere baseret på deres evne og vilje til at gøre en klimamæssig forskel.

Hele bygge-og anlægsbranchen – både herhjemme og internationalt – står overfor en enorm klimaomstilling. Det er ikke nogen hemmelighed, at branchens klimabelastning er ganske stor, og at alle aktører i branchen – entreprenører, leverandører, bygherrer og rådgivere – vil blive mødt med krav om at omstille sig markant de næste ti år. Nu går vi foran ved at forpligte os internationalt.

Kristina Olsen

Adm. direktør, Bonava DK/NO

  

Vores adfærdskodeks

Hvad vil sikre Bonavas langsigtede succes og stabilitet? For os er langsigtet succes kun mulig, hvis vi til enhver tid handler i overensstemmelse med vores værdier og principper. Hvad der ligger i det, er beskrevet i vores Adfærdskodeks, som guider os alle i vores daglige arbejde i Bonava. Adfærdskodekset definerer minimum standarden for alle vores aktiviteter.

I tillæg har vi udviklet værktøjer, som ikke bare giver vores medarbejdere vejledning, men som også giver dig mulighed for at blive hørt, hvis du oplever noget, som ikke er i overensstemmelse med det, vi står for.

Hvis du hører eller ser noget, som er i strid med vores værdier og principper, kan du anonymt registrere dine bekymringer via Bonavas SpeakUp system. Du finder SpeakUp på dette link med adgangskoden 89114.

  

Vil du vide mere om bæredygtighed i Bonava?