For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Grønt fokus

Et bæredygtigt hjem er godt for dig og din familie

Og for samfundet og de kommende generationer. Derfor skaber vi nabolag, hvor mennesker kan interagere optimalt med hinanden og miljøet. Vi udforsker nye teknikker, og udvælger byggematerialerne med omhu for at skabe hjem, som er gode for både beboerne og planeten.

Bæredygtige hjem og nabolag

Vi bygger hjem,  der giver mulighed for en bæredygtig livsstil. Vores byggerier er ressourceeffektive, og bygges med materialer, der er trygge for mennesker og miljøet; men det er i sig selv ikke nok til at sikre en bæredygtig fremtid.

Derfor ser vi længere end selve byggeriet, og skaber nabolag med fokus på sociale og miljømæssige værdier. Vi skaber nabolag, som indbyder til at mødes med naboerne, hygge med familie og venner, og hvor det er nemt at agere for miljøets bedste. Helt enkelt, nabolag, hvor mennesker trives. Ved at lytte til de nye beboere, og samarbejde med kommuner og lokale aktører, kan vi skabe nabolag, som har en positiv indflydelse på det nære fællesskab og samfundet som helhed.

Vi arbejder aktivt for at møde den øgede efterspørgslen på nye hjem, som er et resultat af den stigende urbanisering. Når du er flyttet ind i et nabolag skabt af os, vil du blive mødt af grønne områder, der skaber et hyggeligt og hjemligt miljø. Men hvad du måske ikke tænker på er, at disse grønne områder samtidig bidrager til den lokale biodiversitet. Små, grønne oaser udgør såkaldte stepping-stones for planter og dyr, og er med til at skabe liv. De grønne områder modvirker også resultaterne af klimaforandringer, såsom temperaturstigninger og risiko for oversvømmelser – og samtidig fungerer de som støjdæmpere.

Et sundt indeklima er afgørende for et bæredygtigt hjem. Alt fra udformningen af ventilation og varmereguleringssystemet, til valg af vinduer og deres placering, og alle øvrige materialevalg er vigtige for indeklimaet. At fokusere på anerkendte miljøcertificeringer er en del af vores strategi, så vi løbende kan optimere og sikre, at vores nabolag og hjem lever op til kravene, både nu og i fremtiden.

Et bæredygtigt hjem er en garanti for, at det er lavenergibyggeri med godt indeklima, en miljøoptimeret byggeproces, og at alle materialevalg er taget med henblik på dit, din families og miljøets sundhed.

Vores adfærdskodeks

Hvad vil sikre Bonavas langsigtede succes og stabilitet? For os er langsigtet succes kun mulig, hvis vi til enhver tid handler i overensstemmelse med vores værdier og principper. Hvad der ligger i det, er beskrevet i vores Adfærdskodeks, som guider os alle i vores daglige arbejde i Bonava. Adfærdskodekset definerer minimum standarden for alle vores aktiviteter.

I tillæg har vi udviklet værktøjer, som ikke bare giver vores medarbejdere vejledning, men som også giver dig mulighed for at blive hørt, hvis du oplever noget, som ikke er i overensstemmelse med det, vi står for.

Hvis du hører eller ser noget, som er i strid med vores værdier og principper, kan du anonymt registrere dine bekymringer via Bonavas SpeakUp system. Du finder SpeakUp på dette link med adgangskoden 89114.