amusement2apartment2architecture2Page 1Group 3arrow22bike2bus2cafecalendar2check2close2Group 2amusement2culture_entertainment2Shapedocument2Shapeemail2expand2external_link2favourite2filter2getting_there2green_solutions2grocery_store2grocerystoreShapehealthcare2holiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distancelike2local_services2bonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolmenu2mobile2parknature_activites2nature_trails2neighbourhood_story2parking2pdf2plot2plus2Group 2preschool2restaurant2row_house2schools2schools2search2semi_detached2settings2shopping2local_services2gymGroup 2tube2user2
Menu

Grønt fokus

Et bæredygtigt hjem skal være godt for dig og din familie

Men også for samfundet og kommende generationer. Derfor skaber vi nabolag hvor mennesker kan interagere optimalt med hinanden og miljøet. Vi udforsker nye teknikker og udvælger byggematerialerne med omhu for at skabe hjem som er gode for både beboerne og planeten.

Bæredygtige hjem og nabolag

Vi bygger hjem som giver mulighed for en bæredygtig livsstil. Vores byggerier er ressourceeffektive og bygges med materiale, der er trygge for mennesker og miljøet; men det er i sig selv ikke nok til at sikre en bæredygtig fremtid.

Derfor ser vi udover byggeriet og skaber nabolag med fokus på sociale og miljømæssige værdier. Vi skaber nabolag som indbyder til at mødes med naboerne, hygge med familie og venner, og hvor det er enkelt at agere for miljøets bedste. Helt enkelt, nabolag hvor mennesker trives. Ved at lytte til de nye beboere og samarbejde med kommuner og lokale aktører kan vi skabe nabolag, som har en positiv indflydelse på det nære fællesskab samt samfundet som helhed.

Vi arbejder aktivt for at møde den øgede efterspørgslen på nye hjem, som er et resultat af den stigende urbanisering. Når du er flyttet ind i et nabolag skabt af os, vil du blive mødt af grønne områder, der skaber et hyggeligt og hjemligt miljø. Men hvad du måske ikke tænker på er, at disse grønne områder samtidig bidrager til den lokale biodiversitet. Små grønne oaser udgør såkaldte stepping-stones for planter og dyr, og er med til at skabe liv. De grønne områder modvirker også resultaterne af klimaforandringer, såsom temperaturstigninger og risiko for oversvømmelser – og samtidig fungerer de som støjdæmpere.

Et sundt indeklima er altafgørende for et bæredygtigt hjem. Alt fra udformningen af ventilation, og varmereguleringssystemet til valg af vinduer og placering, samt alle materialevalg er vigtige for indeklimaet. At fokusere på anerkendte miljøcertificeringer er en del af vores strategi, så vi løbende kan optimere og sikre, at vores nabolag og hjem lever op til kravene både nu og i fremtiden.

Et bæredygtigt hjem er en garanti for, at det er lavenergibyggeri med godt indeklima, en miljøoptimeret byggeproces og at alle materialevalg er taget med henblik på dit, din families og miljøets helbred.

Et certificeret og sundt hjem

Bonava har som den første boligudvikler i Danmark lanceret svanemærkede lejligheder - det prisvindende Krøyers Plads. Nu udstyrer vi både rækkehuse og lejligheder i bl.a. København og Roskilde med den kendte miljømærkning. Læs mere