For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Podcast

Velkommen hjem

”Hjemme” kan både være et sted og en følelse. Man kan føle sig hjemme væk fra hjemmet, og man kan føle sig hjemme med bestemte mennesker eller ting. Så hvad skal vi overhovedet bruge boligen til, og hvorfor fylder hjemmet så meget i vores bevidsthed? Det og meget mere undersøger vi i podcastserien ”Velkommen hjem”

Ordet ”hjem” stammer fra det indoeuropæiske ord for landsby eller boplads. Hjemmet er altså der, hvor du har slået dig ned med andre mennesker. Men ser vi på Danmarks Statistiks tal for danske boligkvadratmeter, tyder det på, at hjemmet i dag også er det sted, hvor du kan være alene. I hvert fald har hver dansker i gennemsnit hele 52,8 solo-kvadratmeter at boltre sig på.

I podcastserien ”Velkommen hjem” taler journalist Mikkel Frey Damgaard med deltagerne om, hvad det vil sige ”at være hjemme” i 2020. Serien undersøger, hvordan danskerne bedst kan lide at indrette sig, hvordan vi kan skabe fremtidens boliger med færre kvadratmeter, hvad Corona har betydet for vores oplevelse af hjemmet og mange flere aktuelle spørgsmål om hjemmets status og betydning.

Hjem som sted, idé og stemning

Vi taler ofte om det moderne menneske som en nomade, der takket være internet og mobiltefoner kan være hjemme overalt. Men helt så enkelt er det ikke. For vi har også brug for at skabe en hjemlig følelse omkring os med bestemte genstande, ritualer og rutiner.

”Hjem” er nemlig flere ting – det er et sted, en idé og en stemning, fortæller forsker Ida Winther om i afsnittet ”Kom hjem”. Hun har forsket i ”hjem” i over 20 år. I podcastafsnittet er hun i dialog med stewardesse, jordemoder og blogger Heidi Meyer om, hvad det vil sige at føle sig hjemme – i boligen, på farten, i en sammenbragt familie og i sin krop.

Sammen og alene

Et tilbagevendende tema i serien er spørgsmålet om vores behov for fællesskaber, der hvor vi bor. For mange danskere afhænger følelsen af hjem i høj grad byens fællesrum og livet i nabolaget. På den måde er den individuelle forståelse af hjem også tæt knyttet til vores kollektive forståelse af hjem. Ejendomsudviklere, arkitekter og bygherrer har stor indflydelse på, hvordan vores nabolag og kvarterer ser ud.

Og i disse år sker der rigtig meget med vores måde at tænke nabolagene og de fælles arealer på. I afsnittet ”Bag fire vægge” taler Mikkel Frey Damgaard blandt andet med kreativ direktør i Briq, Peter Bur Andersen om fremtidige boligformer, hvor det måske kun er badeværelset og soveværelset, der er privat, mens køkken og stue deles med naboerne.

Lyt med

Et hjem kan være mange ting, og ændringerne i hjemmet er på mange måder udtryk for - og reaktion på forandringer i verden omkring os. Lyt med og bliv klogere på, hvad hjem er for dig. Podcastserien kan høres på din foretrukne platform.

Podcastserien ”Velkommen hjem” er udviklet i et samarbejde mellem boligudvikleren Bonava og kommunikationsbureauet Connectyou.

Episode 1: Bag fire vægge

I 1910 havde hver dansker 15 boligkvadratmeter, og nu nærmer tallet sig 60. Den udvikling kan ikke fortsætte – den er alt for energi- og pladskrævende. Men hvad er løsningen? Det drøfter vært Mikkel Frey Damgaard med John Zoffmann, som blandt andet er kendt fra indretningsprogrammerne ”Roomservice” og ”Tid til hjem”, og Peter Bur Andersen, der er kreativ direktør i Briq, der designer byrum. I afsnittet hører vi blandt andet om, at overraskende mange mennesker først og fremmest betragter deres kvarter og nabolag som ”hjemmet”. Det giver os måske mulighed for at skære ned på de private kvadratmeter. Men hvordan tilgodeser vi så de mange mennesker, der også har brug for hjemmet til at lade op, få ro og bygge hule?

Lyt med til "bag fire vægge" på iTunes.

Episode 2: "Kom hjem"

Ida Winther er lektor på DPU og har forsket i ”hjem” i over 20 år. Hun taler i afsnittet ”Kom hjem” med jordemoder, stewardesse og blogger Heidi Meyer om, hvad det vil sige at føle sig hjemme – i boligen, på farten, i en sammenbragt familie og i sin krop. Vært Mikkel Frey Damgaard styrer samtalen, som blandt andet kommer ind på, hvornår vi føler os hjemme, og hvordan følelsen af hjem kan skabes uden for hjemmets fysiske rammer. Forskellige mennesker bruger forskellige metoder til at skabe en hjemlig atmosfære omkring sig. Men der er også mange fællestræk i vores måde at skabe hjem på – f.eks. vil de fleste af os gerne vise vores gæster, at vi er del af noget større, og derfor kan vi godt lide at indrette os med nogenlunde ens genstande. Hør mere om hjemmet som følelse, idé og sted i dette afsnit.

Lyt med til "Kom hjem" på iTunes.

Episode 3: "Mursten mod ensomhed"

Ensomhed påvirker i dag 104.000 ældre. Men også unge mennesker oplever ofte ensomhed, selvom de bor side om side med andre mennesker. Og faktisk vil en tredjedel af os gerne opgive en bid af stuen til fordel for nogle kvadratmeter, som vi kan være fælles med andre om. Men hvordan kan vi indrette os, så vi får dette fællesskab og undgår ensomheden? Det undersøger stifter af TagTomat Mads Lauritsen og Filantropidirektør i Realdania Nina Kovsted Helk sammen med vært Mikkel Frey Damgaard i dette afsnit af ”Velkommen Hjem”. Hør om de mange initiativer og kreative løsninger, som bliver udviklet i disse år, og om hvordan vi kan hjælpe fællesskaberne bedst muligt på vej og tænke dem ind allerede fra første spadestik.

Lyt med til "Mursten mod ensomhed" på iTunes.

Episode 4: "Hjemmet efter corona - del 1"

Vi er vant til at dagligdagen i høj grad udspiller sig uden for hjemmet. Vi mødes ude og nyder at bruge byrummet. Men under corona-nedlukningen blev vi tvunget til at bruge hjemmet til alt. For nogle var det en lettelse at have færre sociale arrangementer og mindre pres fra omverdenen. For andre har det været anstrengende at tilbringe så meget tid inden for hjemmets rammer. Det taler vært Mikkel Frey Damgaard og fremtidsforsker Anne Skare Nielsen om i denne første episode ud af tre om hjemmet efter corona.

Lyt med til "Hjemmet efter corona - del 1" på iTunes.

Episode 5: "Hjemmet efter corona - del 2"

Har corona ændret vores måde at forstå hjemmet på for altid? Det taler vært Mikkel Frey Damgaard og fremtidsforsker Anne Skare Nielsen om i endnu en episode om ”hjemmet efter corona”. Under nedlukningen blev hjemmet vores sikre base, fordi det pludselig var usikkert at bevæge sig udenfor. Det sætter tanker i gang og kan fremprovokere nervøsitet hos mange. Men måske vi også kan bruge oplevelserne konstruktivt? I hjemmet kan vi indrette os efter vores behov. Og vi skal måske være bedre til at lade netop behovene styre vores indretning – frem for boligmagasiner og andres forventninger. Dit hjem er din personlige opladestation, og mens nogle mennesker også kan lade op andre steder, så har andre kun ét opladestik – nemlig i deres hjem.

Lyt med til "Hjemmet efter corona - del 2" på iTunes.

Episode 6: "Hjemmet efter corona - del 3"

Under corona-nedlukningen fik nabolaget ny betydning for mange danskere. Hvad har det lært os om fællesskabet og naboskabet, som vi måske kan få gavn af i fremtiden? Vært Mikkel Frey Damgaard taler med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen i den sidste episode af tre, som omhandler hjemmet efter corona. Samtalen handler denne gang om nabolagets betydning under og efter corona-nedlukningen. Kan nabolaget gøre os mere robuste og modstandsdygtige, når verden bliver mere usikker? Har vi lært at dele lidt mere? Og har corona måske været starten på en positiv spiral af overskud, hvor vi som naboer kan give og tage af det, som vi har brug for?

Lyt med til "Hjemmet efter corona - del 3" på iTunes.

Episode 7: "Under samme tag"

Vi danskere har rigtig mange kvadratmeter at boltre os på – måske flere end vi reelt har brug for. Er det tid til, at flere af os rykker sammen og deles mere om pladsen?

I dette afsnit af ”Velkommen Hjem” taler vært Mikkel Frey Damgaard med journalist, TV-vært og børnebogsforfatter Mattias Hundebøll, som bor i et stort bofællesskab med blandt andre sin hustru, sine børn og sine svigerforældre. Mattias fortæller blandt andet om hvordan det i starten var udfordrende, men at det siden er blevet en kæmpe gave for familien. Der er ekstra hænder til at tage sig af børnene, og det giver fleksibilitet i hverdagen. Måske der i virkeligheden bliver mere plads til udfoldelse for den enkelte når man bor flere under samme tag? Lyt med og find ud af, hvorfor et moderne kollektiv kan være løsningen på meget mere end pladsmangel.

Lyt med til "Under samme tag" på iTunes.