For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Boliggennemgang

Før du flytter ind dit nye hjem, skal du have chance for at lære dit nye hjem at kende og være sikker på, at alt er klart og forberedt.

Inden du flytter ind, skal du derfor have en boliggennemgang af dit nye hjem. Det giver dig mulighed for at gå hele boligen igennem, og pointere synlige fejl eller mangler. Skulle du finde nogle fejl eller mangler bliver disse noteret. Vi vil gøre vores bedste for at rette fejlene inden du flytter ind.

Boliggennemgangen

Bonava følger de generelle kvalitetskrav for byggeri. Disse kvalitetskrav bruges generelt i byggebranchen, og de anses som god praksis at efterleve.
Når du gennemgår dit nye hjem, anbefaler vi, at du gennemgår hvert rum for sig, og holder ekstra godt øje med de følgende punkter:

  1. Malede overflader
  2. Døre og vinduer
  3. Køkken 
  4. Gulv
  5. Fliser

Disse punkter er yderligere beskrevet nedenfor. I perioden op til at din bolig står færdigopført, vil du blive informeret omkring forløbet, og vi vil selvfølgelig være lige ved din side ved boliggennemgangen.

Malede overflader

Når du undersøger de malede overflader er det vigtigt, at du gør det i dagslys. Du bør stille dig cirka 1 meter fra væggen i henholdsvis 45 og 90 graders vinkel. Hvis det er muligt fra den position at se fejl eller mangler er disse reklamationsberettigede.

Vinduer og døre

Glasindustrien har en standard, hvad angår ridser i glasset. Den angiver, at der på en rude bland andet må være op til tre ridser.

Ved store temperaturforskelle kan der opstå termiske brud i dine ruder, og du bør derfor ikke stille møbler tæt på en rude.

Køkken

Du skal være opmærksom på justering af låge og skuffer i dit nye køkken og sikre dig, at der ikke er løse eller skæve elementer.

Når du er flyttet ind, skal du være bevidst om, at der er en begrænsning på, hvor stor en belastning hylder og skuffer kan klare.

Bordpladen skal du huske at gennemgå for ridser og hak. Du bør også kontrollere, om der er markante niveauforskelle ved samlinger i bordpladen.

Gulv

Det er en god idé at kontrollere gulvet for synlige ridser eller hak. Hvis disse er klart synlige når gulvet betragtes stående, er de reklamationsberettigede.

Der må være en afvigelse på +/- 2mm i planheden af gulvet per løbende 2 meter. Dette gør, at der kan opstå niveauforskelle mellem gulv og fodlister.

Du skal være opmærksom på ikke at stille meget tunge møbler ved samlinger af gulvbrædder. Punktvis belastning kan føre til niveauforskel.

Mellemrummet mellem gulvbrædder vil ændre sig hen over årstiderne som følge af udsving i luftfugtigheden, så du skal først være opmærksom, hvis mellemrum forbliver store og ikke trækker sig sammen igen.

Fliser

Der findes en europæisk standard for tolerancer i fliser som tillader mindre variationer i udformning og tykkelse. Læs mere om dette på www.tolerancer.dk.