For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Bonava afvikler sine aktiviteter i Danmark

26-05-2021, 08:50

Bonava har besluttet at afvikle virksomhedens aktiviteter i hovedstadsområdet, og forlade det danske marked for at øge koncernens effektivitet og lønsomhed.  Beslutningen er baseret på en grundig analyse af markedet, den nuværende landportefølje, de økonomiske resultater samt en vurdering af, hvor koncernens afkast kan forbedres og fastholdes.  De danske udviklings- og byggeaktiviteter forventes at være helt afsluttede i løbet af de kommende to år.

Bonava i Danmark har i de seneste to-tre år fokuseret på at forbedre effektiviteten og lønsomheden af driften. I samme periode har virksomheden reduceret sine investeringer i ny jord, og det vil kræve betydelig kapital at opnå en profitabel størrelse inden udgangen af dette årti. Derfor har virksomheden besluttet ikke at investere yderligere i København, og gradvist at afvikle aktiviteterne på en ansvarlig måde. De igangværende projekter, Trikotageparken, Fasanrækkerne, Hangarhusene og Solviften færdigbygges, og afleveres til kunderne. Der vil ikke blive udviklet nye boligprojekter, og det forventes, at selskabets jordbank bliver afhændet i løbet af 2. halvår 2021. Der opretholdes en garantifunktion for de afleverede boliger, mens de øvrige aktiviteter efter planen er afviklede om to år.

”Vi værdsætter i høj grad den enorme indsats, der er gjort af de danske medarbejdere i de seneste år. Men at skabe en bæredygtig og stabil forretning kræver en væsentlig investering i form af tid, kapital og ressourcer. Ved at investere vores kapital i andre markeder, hvor vi allerede har en stærk position, kan vi overordnet sikre et bedre afkast til Bonava-koncernen.”, siger koncernchef Peter Wallin fra Bonava AB.

Bonava i Danmark beskæftiger 58 fuldtidsmedarbejdere, og har, siden organisationen blev udskilt af NCC i 2016, udviklet og opført over 1.000 boliger i hovedstadsområdet. Bonava indleder nu forhandlinger med repræsentanter for medarbejderne.

”Bonava vil afvikle forretningen i Danmark på en ansvarlig måde, med respekt for medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere”, understreger Peter Wallin. ”Vi forventer at have færdigbygget og afleveret de sidste boliger i løbet af de næste to år, og vil sikre, at vores garantiforpligtelser overfor kunderne overholdes”.

Den nuværende produktionsdirektør, Alexander Juel Rosentorn, udnævnes til administrerende direktør for Bonava Danmark A/S med virkning fra d. 1. juni 2021. Den hidtidige administrerende direktør, Kristina Olsen, fortsætter som ansvarlig for Bonava i Norge.

Bonava AB er noteret på Nasdaq i Stockholm, og havde en omsætning på SEK 17 milliarder i 2020.

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Dorte Andersen på tlf. 41 70 45 07 eller dorte.andersen@bonava.com