For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Bonava i Europas klima-førertrøje

04-03-2020, 08:00

Bonava går nu foran hele den europæiske boligbranche på klimaområdet. Som den første boligudvikler i Europa er Bonava netop blevet godkendt som en erhvervsvirksomhed, der vil reducere sit klima-aftryk markant, og gøre det med internationalt anerkendte, dokumentérbare metoder.

Bonava, der bygger i 100-vis af boliger i hovedstadsområdet, forpligter sig over for det såkaldte Science Based Targets Initiative https://sciencebasedtargets.org/ til at halvere sit samlede klimaftryk inden 2030. Det sker i bestræbelserne på at bidrage til FNs klimapanels mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

”Hele bygge-og anlægsbranchen – både herhjemme og internationalt – står overfor en enorm klimaomstilling.  Det er ikke nogen hemmelighed, at branchens klimabelastning er ganske stor, og at alle aktører i branchen – entreprenører, leverandører, bygherrer og rådgivere – vil blive mødt med krav om at omstille sig markant de næste ti år. Nu går vi foran ved at forpligte os internationalt”, siger administrerende direktør Kristina Olsen fra Bonava.

Inden 2030 vil Bonava halvere drivhusgas-belastningen fra hver bolig, virksomheden bygger i Danmark, Norden, Baltikum og Rusland. Samme halveringsmål gælder det direkte kuldioxid-udslip, der hidrører fra bl.a. arbejdet på byggepladserne og transporten til og fra.

Forud er gået to års kortlægning af, hvor og hvordan Bonava påvirker klimaet; en kortlægning, der er sket med ekstern hjælp. Førende eksperter fra Carbon Trust (https://www.carbontrust.com/home/) og et revisionsfirma har sikret, at det er sket efter internationalt anerkendte metoder.

Med science-godkendelsen bliver Bonava del af et forpligtende, globalt virksomhedssamarbejde mellem bl.a. FN og foreløbig 817 virksomheder på verdensplan, deriblandt danske Arla Foods, Maersk, Vestas og PensionDanmark (https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/).

Bonava har netop taget et første, lille klimaskridt i den rigtige retning: På samtlige Bonava-byggepladser i hovedstadsområdet er der siden nytår brugt klimaneutral strøm, når håndværkerne arbejder. Et simpelt greb, der skærer op mod to procent af virksomhedens klimabelastning herhjemme.

Bonava har skrevet kontrakt med energiselskabet Ørsted om at levere strøm baseret på vedvarende energi til alle Bonavas fem byggepladser rundt om i de københavnske omegnskommuner.

Overgangen til den klimaneutrale strøm er det første, konkrete klimainitiativ blandt mange inden for overskuelig fremtid.  Bonava vil de næste ti år – med delmål undervejs – ændre arbejdsmetoder, materialeanvendelse og samarbejdsrelationer i mere bæredygtig retning. Og gøre det baseret på data og viden om, hvordan Bonava direkte og indirekte belaster klimaet.

Science Based Targets Initiative er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FNs Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Dorte Andersen på tlf. 41 70 45 07 eller dorte.andersen@bonava.com