amusement2apartment2architecture2arrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2Group 2amusement2culture_entertainment2Shapedocument2arrow2arrow2arrow22Shapeemail2expand2external_link2favourite2filter2getting_there2green_solutions2grocery_store2grocerystoreShapehealthcare2holiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2local_services2bonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parknature_activites2nature_trails2neighbourhood_story2parking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2schools2search2semi_detached2settings2shopping2local_services2gymGroup 2tube2user2

Svanemærkede hjem

Svanemærkede hjem

Et certificeret og sundt hjem

Et sundt hjem og godt indeklima er væsentlige forudsætninger for at skabe det gode liv. Der er tre primære årsager til at Bonava har valgt svanemærket til miljøcertificering af boliger.

Hvorfor svanemærker Bonava hjem?

Bonava har valgt svanemærkning af tre primære årsager; årsager der har dig for øje og sikrer dig, det bedste hjem og indeklima i mange år fremover:

  • Svanemærkning indeholder absolutte krav. Det giver sikkerhed mod uønskede stoffer i hjemmet. Samtidig arbejder man efter forsigtighedsprincippet. Det betyder at hvis der er tvivl, som f.eks. i forbindelse med anvendelse af nano-partikler, så kommer tvivlen forbrugeren til gode. Det synes vi er sund fornuft.
  • Svanemærkningsordningen er livscyklusbaseret. Det betyder, at der tages hensyn til hele processen fra produktion til bortskaffelse. Det er altså ikke kun miljøpåvirkningen i brugssituationen, men hele materialets livstid, der vurderes. Ved at købe et svanemærket hjem tager du både ansvar for dig og din familie og for de mennesker, der har produceret og monteret materialerne i dit nye hjem.
  • Svanemærkningsordningen har eksisteret i Norden i mange år, og er både kendt og anerkendt. Miljømærkning Danmark, der administrerer ordningen herhjemme, har godkendt materialerne der anvendes i byggeriet. Og de kigger os over skulderen under byggeprocessen for at kontrollere, at der kun anvendes godkendte materialer, og at byggeaffald sorteres og bortskaffes på betryggende vis.

Dit hjem kommer til at danne rammerne om hverdagen for dig og din familie, og derfor lægger vi stor vægt på udvælgelsen af byggematerialerne. Dette er dit hjem, og derfor skal du føle dig tryg. Vi undgår bl.a. følgende kemiske stoffer, når vi bygger svanemærket:

  • Ftalater (væsker, der anvendes som blødgørere i plastprodukter)
  • Borforbindelser (mistænkes for at påvirke reproduktionsevnen – her anvendes forsigtighedsprincippet)
  • Bromerede flammehæmmere (kemikalier, der hæmmer antændelse af brand)
  • Stoffer, der kan skade forplantningsevnen
  • Stoffer, der kan skade barnet under graviditet
  • Stoffer, der er kendt for at fremkalde kræft

Du kan læse meget mere om svanemærkede hjem i vores brochure, hvor du også kan få mere at vide om, hvordan du kan leve mere klimasmart i hverdagen.

På www.ecolabel.dk kan du læse meget mere om svanemærkning i Danmark.

Svanemærkede hjem til salg