Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareHeart filled SVG Blackholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Information om byggeriet i Søndre Havn

Naboinformation om byggeriet af Kystengen (byggefelt SH 2-1), Enggården (byggefelt SH 2-2) og Engparken (byggefelt SH 3-2)

Bonava har erhvervet de tre byggefelter SH 2-1,SH 2-2 og SH 3-2 beliggende i Køge Kyst, som har fået navnene Kystengen, Enggården og Engparken. Her skaber vi nye familievenlige hjem med en god beliggenhed tæt på vand og by. Du kan se placeringen af byggefelterne nedenfor.

Byggearbejde

På denne side kan du holde dig informeret om byggeriet af Kystengen og Enggården, læse mere om processen bag, samt de regler vi arbejder efter.

Som nabo kan du opleve perioder i byggearbejdet, der kan give støj- eller støvgener for dig. Bonava og vores underentreprenører arbejder i henhold til Køge Kommunes bygge- og anlægsforskrifter, som du finder her.

På Køge Kommunes hjemmeside her kan du læse hvordan du kan forholde dig, såfremt du mener, at forskrifterne ikke bliver overholdt.

Bemærk, at vi foretager fotoregistrering af nærliggende ejendomme inden byggearbejde igangsættes, og i forbindelse med spunsningen foretages løbende lyd- og vibrationsmålinger.


Den foreløbige tidsplan for byggeriet af Kystengen (byggefelt SH 2-1) omfatter følgende elementer;

 • Ramning af pæle, støbning af fundamenter og rejsning af betonelementer er afsluttet.

 •  

  Facadearbejdet påbegyndes medio december 2018, og løber frem til maj 2019.

 •  

  Det håndværksmæssige arbejde inde i selve bygningen påbegyndes primo november 2018, og løber frem til aflevering oktober 2019.

 •  

  Landskab opstartes primo maj 2019 og løber frem til aflevering.

Tidsplan for byggeriet af Enggården (byggefelt SH 2-2) omfatter følgende elementer;

 

 • Ramning af pæle afsluttet

 • Støbning af fundamenter og terrændæk foregår fra november 2018 til ultimo januar 2019.

 • Fra primo februar til primo maj pågår betonelementmontagen.

 • Det håndværksmæssige arbejde inde i selve bygningen påbegyndes i april 2019, og løber frem til aflevering i forsommeren 2020. 


Tidsplan for byggeriet af Engparken (byggefelt SH 3-2) omfatter følgende elementer;

 • Ramning af pæle fra medio januar 2019 til primo marts 2019.
 • Støbning af fundamenter og terrændæk: fra marts 2019 til maj 2019.
 • Fra maj til ultimo jul 2019 pågår betonelementmontagen.
 • Det håndværksmæssige arbejde inde i selve bygningen påbegyndes
 • primo august 2019, og løber frem til aflevering i efteråret 2020.

Ovenstående tidsplaner er foreløbig. Du kan løbende orientere dig om byggeriet på denne side.

Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at gøre byggeriet så smidigt som muligt for alle?

Har du børn i skolealderen, vil vi opfordre dig til at tale med dem om færdsel i nærheden af byggepladsen. Vi gør hvad vi kan for at sikre de bløde trafikanter, og har brug for at de til gengæld respekterer afspærringerne.

En byggeplads er et spændende område, men det er livsfarligt at færdes på pladsen uden værnemidler og kyndig instruktion, så hjælp os gerne med at passe på.

Kontakt os

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende aktivitet på byggepladsen, er du velkommen til at skrive til byggepladsen.koege@bonava.com

Siden er opdateret d. 18. december 2018