Bæredygtigt byggeri

Hvordan bygger vi bæredygtigt?

Bæredygtighed er et flittigt brugt begreb, som har været på alles læber de seneste år. Men hvad er en bæredygtig bolig? Og hvordan forsøger vi i Bonava at gøre byggeri mere bæredygtigt?

Vi vil selvfølgelig gerne bidrage til den bæredygtige udvikling, så den nuværende generations behov opfyldes uden at stå i vejen for fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Dét er essensen af bæredygtighed, som derfor er et bredt begreb, der gælder både den sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling. FN definerede i 2015 en række verdensmål – 17 punkter, der alle kræver en indsats for at gøre verden mere bæredygtig. I Bonava har vi tilsluttet os FN Global Compact, og helt konkret har vi forpligtet os på fem af FN’s verdensmål for at skabe bæredygtigt byggeri:


8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

13: Klimaindsats

17: Partnerskab for handling

For os resulterer det i fire arbejdsområder fordelt over Bonava som virksomhed, vores produkter og påvirkning af miljøet. Vi skal være en pålidelig forretning og en passioneret arbejdsplads, tilbyde en bæredygtig bolig samt trygge og hyggelige nabolag til stadig flere mennesker og ikke mindst beskytte vores planet bedst muligt i processen.

Sådan understøtter vi bæredygtigt byggeri i dagligdagen

At være en pålidelig forretning danner basis for vores identitet som virksomhed. Vi overholder regler og aftaler samt sikrer os gode og pålidelige samarbejdspartnere. Bonava forsøger at være så transparent som muligt og har fokus på, at hvert eneste trin i forsyningskæden sker i overensstemmelse med vores værdier. Bæredygtigt byggeri kræver bæredygtige løsninger og øje for materialers livscyklus. Med en passioneret arbejdsplads mener vi, at glade, målbevidste og engagerede medarbejdere er vigtige for alle de resultater, vi leverer – herunder en bæredygtig bolig.

For os betyder trygge og hyggelige nabolag for flere, at vi blandt andet arbejder hen mod at kunne udvikle boliger i en mere prisvenlig klasse. Vi samarbejder med kommuner og lokale aktører i udviklingen af nabolag, og vi inddrager beboerne, der gerne skal føle sig hjemme og som en del af fællesskabet. Bæredygtigt byggeri handler nemlig også om det sociale i nabolaget, som kommer efter selve byggeprocessen.

I kampen for at beskytte vores planet, går vi meget op i hele produktionens livscyklus – fra udvindingen af råmaterialer til håndteringen af byggeaffald. I ønsket om at skabe bæredygtigt byggeri har vi også fokus på at bevare biodiversiteten, så der prioriteres altid grønne arealer og beplantning. For at opføre bæredygtige boliger, samarbejder vi med miljøcertificeringen Svanemærket, som kontrollerer alle stadierne og materialerne i byggeprocessen. For eksempel tjekkes træmaterialer for, om de er udvundet forsvarligt og ikke kommer fra fredede skovområder. En bæredygtig bolig kræver også et godt indeklima, og her har Svanemærket skrappe krav til brugen af stoffer og kemikalier i produkter som maling, fugemasse og isolering.

Det er klart, at der skal kæmpes for alle 17 verdensmål for at komme tættere på det overordnede bæredygtige ideal. Alle kan forbedre og styrke deres indsats, og vi forsøger hver dag at tage endnu et skridt i den grønne retning og forbedre bæredygtigt byggeri. Derfor har vi vores primære fokus på de verdensmål, vi kan støtte mest muligt op om.