For at få den bedste oplevelse anbefaler vi at du benytter en anden webbrowser

Sydlejren

Kort over flyvestation Værløse

Sydlejren – en del af Flyvestation Værløse

Sydlejren er en unik og bæredygtig bydel på Flyvestation Værløses enestående og historiske naturarealer.

Som beboer i Filmhusene bliver du en del af et større boligområde, der har fået navnet Sydlejren. Det nye område vil vokse frem over de kommende år og vil komme til at rumme omkring 450 boliger, som sammen skaber et spændende og indbydende nabolag.

Sydlejren er opkaldt efter dens placering i den sydlige del af Flyvestation Værløse, og området skal danne en ny unik, bæredygtig og landskabelig bydel med stor dynamik. Her mødes hangarer, Filmstationen og den enestående natur i en ny bydel med plads til mange forskellige familier.

Det bliver et sted med gode muligheder for at finde cykelvenner såvel som gode legekammerater til børnene. Ambitionen for den nye bydel er høj – og her er fokus på at
skabe et fællesskab med stærk inddragelse af de grønne omgivelser. Allerede nu afholdes der forskellige arrangementer som Store Flyvedag og Store Cykeldag i området, og landingsbanen er det perfekte sted for en tur på rulleskøjter med børnene.

oversigt over sydlejren

Den grønne fortælling

Visionen for Sydlejren er at skabe en mangfoldig bydel, der bidrager til de omkringliggende kvaliteter i området. Flyvestation Værløses eksisterende veje, stiforløb og landingsbanen bibeholdes og åbnes op for alle, hvilket øger områdets rekreative værdi. De unikke F-16 shelters og hangarer er tænkt med ind i helhedsplanen, og kan f.eks. blive til et fremtidigt klubhus for modelflyverklubber.

Det særegne i den nye bydel er at gøre naturen til omdrejningspunkt, og skabe et område med fokus på socialt samvær og fællesskab. Her er en forventning om at skabe et fællesskab gennem grønne fællesarealer, og danne en bydel på de bløde trafikanters præmisser. Hele Sydlejren skal derfor udvikles med fokus på bæredygtig transport – og i en ægte cykelentusiastisk by som Værløse, bliver der sørget for en infrastruktur til fordel for cyklisterne.

Fælleshus

Som en del af Sydlejren er der planlagt et fælleshus i den store Hangar 3, en kort gåtur fra Filmhusene. Dette bliver et naturligt samlingspunkt for både børn og voksne, hvor der er plads til at fejre livets store begivenheder og sikre et hyggeligt fællesskab i den nye bydel.

Flyvestation Værløse er et område, hvor der sigtes mod at de nye beboere er med til at skabe rammerne. Med de unikke rammer på plads, er der her mulighed for at skabe noget helt særligt, hvilket gør Sydlejren til et attraktivt sted at bo.